Meta Diag

Iveco Beyin Tamiri

Iveco Beyin Tamiri

Elektronik sistemli ve elektronik denetim ünitesi mevcut olan araçlarda problem ve arızalar da doğrudan elektronik cihaz yardımıyla onarılabiliyor. Günümüzde piyasaya çıkarılan araçlarda bütün motor yönetimi ve denetiminden aracın beyni durumunda bulunan ECU adı verilen bir sistem sorumludur. ECU, elektronik kontrol ünitesinin kısaltılması şeklindedir. Bu ünite motorun çalışma koşullarını kontrol ederek, farklı parametreleri hesaplar. Aynı zamanda değişkenleri sistematik halde düzene koyar. Bütün bu görevleri sensörlerden gelen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirir. Dolayısıyla beyin içerisinde oluşan çok küçük bir arıza bile neredeyse bütün sitemlerin ve diğer parçaların doğru bir şekilde çalışmasına etki eder.

Tamir Uzman Kişilere Yaptırılmalı

Her işte olduğu gibi burada da işi bilen biri, yani bu konuda bilgili ve eğitim almış biri tarafından gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde ortaya eskisinden daha karmaşık olan sorunlar meydana gelebilir. Beyin tamiri son derece hassas ve üzerinde titizlikle çalışılması gerekilen bir husustur. Deneyim sahibi olmayan bir kişinin yapmış olduğu yanlış bir uygulama beynin bütün olarak yıpranmasına sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda da kurtarılamaz hale gelir. Durum böyle olduğunda da kişi ekonomik olarak artı bir masrafa daha girer, çünkü beynin yenisiyle değiştirilmesi gerekecektir.

Nasıl Arızalar Oluşabilir?

Beyin yani ECU bir aracın en önemli bölümüdür. Karmaşık bir yapısı olduğu için de burada birbirinden farklı boyutta olabilecek arızalar meydana gelebilir. Bunlara örnek vermek gerekirse haberleşme ünitesinden kaynaklanan bir problem, beyine kaçan suyun arıza çıkarması, ateşleme ünitesindeki arıza, araçta meydana gelen bir elektrik kaçağının direkt beyne etki etmesi ve bunun sonucunda oluşan bir arıza şeklinde çeşitlendirilebilir. Bu arızaları ortadan kaldırmak amacıyla tamiratı yapılmalıdır. Arızalı ECU tamirini Metagarage Ar-Ge Merkezi’mizde yaptırabilirsiniz.Bilgi için tıklayınız.