Meta Diag

Politikamız

Sürekli gelişimi, konforu, kaliteyi, topluma duyarlı ve yenilikçi yaklaşımını esas alarak, toplumumuza kaliteli ürün ve hizmet sunmak;

Sektör standartlarını geliştirerek, teknolojik gelişmeleri de takip ederek, müşteri odaklı bir yaklaşım ile dünya çapında örnek çalışmalar gerçekleştirmektir

 

Bu amacı gerçekleştirirken; ihtiyaç duyulan kaynakları ayırarak, AR-GE faaliyetlerimiz ön planda tutulmakta ve şartlarının iyileştirilmesi ile yükümlü olduğumuz yürürlükteki mevzuat, standart ile diğer şartlara riayet konusunda gerekli duyarlılık gösterilmektedir. 

 

Çalışanlarımızın tam katılımıyla, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın ve tüm ilgili tarafların memnuniyet hedefi doğrultusunda faaliyetlerimiz sürdürülmekte, hizmet başlangıcından sunuma kadar tüm proses aşamalarında

Kalite Yönetim Standardı etkili bir şekilde uygulanmaktadır.

 

Sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, iş, yasal ya da düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alan, her bir öneri ve şikâyeti değerlendiren, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve etik değerlere uygun güvenilir ve çözüm odaklı bir yaklaşım sunan, sürdürülebilir ve risk değerlendirmesi ile risk yönetimi esaslı bir Kalite Yönetim Sistemi ile sektöre hizmet verilmektedir.

 

Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve çalışanlarımızın bir değer olarak hissettirilmesi adına bilgi ve bilinç seviyelerini yükseltici faaliyetler yapılmaktadır. Kalite yönetim sistemimizde yer alan hedeflere ulaşmak için tüm çalışanlarının katılımını ve sorumluluğunu önemsemektedir, sistem uygulamalarımız şeffaf, izlenebilir, objektif, hesap verebilir bir yapıda sürekli gözden geçirilmektedir. 

 

15/05/2023

SEYHAN KESKİNKILIÇ

GENEL MÜDÜR