Damper Devrilmesinme Son!

Damper Güvenlik Sistemi | Metadamper

Sistemin Çalışma Prensibi: Metadamper kontrol ünitesi, içerisindeki 2 eksenli inclinometre (Eğim Ölçer) modülü ile damperin/şasenin hem yatay hem de dikey eğimini ölçerek müşteri gereksinimlerine göre yazılımsal kalibrasyonu yapılmış mikroişlemciye iletir. Önceden tanımlanmış eğim değerlerine ulaştığında aracın damper kumandasına doğrudan indirme komutu gönderirken kabin içerisinde sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarır. Bu işlemlerin tamamı sürücünün insiyatifi dışında gerçekleştiğinden insana bağlı hataları minimize eder.

Metadamper® oldukça gelişmiş bir sistemdir. Standart bir bilgisayara yüklenen kalibrasyon programı ile değişen koşullara göre eğim sınırları, hız sınırı, damper kapağının koşulları vb. tüm fonksiyonları basit bir şekilde kalibre edilebilir. Yine sizlerin isteği doğrultusunda kalibrasyon yazılımına yetkili şifresi tanımlanarak izinsiz değişimlerin önüne geçer.

Sistemin Özellikeri ve Avantajları:

Yatay Eğim Ölçümü (Sağa ve Sola Eğim): Metadamper® yatay eğimi aynı anda 2 farklı şekilde ölçer.

1.Damper kaldırılmadan önceki yanal zemin eğimi – Aracın döküm yapacağı alanda belirgin bir devrilme riski söz konusu ise, Damperin kaldırılmasına müsaade etmez. MetaDamper® Yazılımı ile çalışma alanı veya aracın koşullarına göre ayarlanır. Gerektiğinde kolayca değiştirilebilir. Aracın üzerinde durduğu zeminin sağa ve sola eğimini ölçer.

2.Damper kaldırılmaya başladıktan sonra damperin yanal eğimi – Zemin eğimine bakmaksızın damperin yer çekimine göre eğimini ölçer. Damper kalkmaya başladıktan sonra sürekli olarak bu eğim izlenir ve belirlenen sınıra ulaştığı anda damperi indirmeye başlar. Metadamper® Yazılımı ile saha koşullarına, taşınan yükün cinsine veya farklı damper üreticilerine göre ayarlanabilir.

 

Dikey Eğim Ölçümü (Öne ve Arkaya Eğim): Dikey eğim de aynı anda 2 farklı biçimde ölçülür.

1. Damper kaldırılmadan önceki dikey zemin eğimi – Aracın döküm yapacağı yokuş yukarı veya yokuş aşağı eğimlerde, belirgin bir risk mevcut ise, damperin kaldırılmasına müsaade etmez. MetaDamper® Yazılımı ile çalışma alanı veya aracın koşullarına göre ayarlanır. Gerektiğinde basit bir şekilde değiştirilebilir. Aracın durduğu zeminin öne ve arkaya eğimini ölçer.

2.Damper kaldırılmaya başladıktan sonra damperin dikey eğimi – Zemin eğimine bakmaksınız damperin yer çekimine göre açısını ölçer. Damper kaldırılmaya başladıktan sonra sürekli olarak açı izlenir ve belirlenen sınıra ulaştığında damperi indirmeye başlar. Örnek vermek gerekirse, aracınız düz zeminde iken damperin 50 derece açıldığını farz edelim. Araç 10 derecelik bir rampada döküm yapıyorsa damperin araca göre 50 – 10 = 40 dereceye kadar açılmasına müsaade eder. Ancak damper yerçekimine göre aslında yine 50 derece açılmış olacaktır. Böylelikle damper kapağı açık olsa bile rampadan ve malzemeden kaynaklanabilecek şaha kalkmaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

 

Damper Kapak Switch ve Kapak Açılma Kontrolü: 

1.Kapak açılma açısı – Damper kaldırılmaya başladıktan sonra, önceden bir açı tanımlanarak, bu açıya ulaşmadan kapağın açılıp açılmadığını kontrol eder.Örneğin 7 derecelik bir açı tanımladığımızda sistem, damper kapağı kapalı olmasına rağmen damper 7 dereceye ulaşıncaya kadar kaldırmaya izin verir. Belirlenen dereceye ulaştığında kapak halen kapalı ise indirme komutu gönderir. MetaDamper® Yazılımı ile istenilern değer verilebilir.

  • MetaDamper® Yazılımı: Windows tabanlıkullanıcı dostu arayüzü ile sistemin bütün paremetrelerini istenildiği gibi konfigüre eder. Cihazın montaj sonrası kalibrasyonlarını gerçekleştirir. Ayrıca sistem devrede iken gerçek zamanlı olarak tüm değerleri göstererek sahaya, yüke veya araca göre ayarlamaları basitçe yapmanızı sağlar. Aynı zamanda herhangi bir problem durumunda arıza tespit cihazı gibi sistemi kontrol etmenizi sağlar. Sistemin değerleri (açılar, hız), kapağın açık olup olmadığı, indirme komutunun gönderilip gönderilmediği gibi tüm verileri bilgisayarınızın ekranında görüntüler.
  • Yapılandırılabilir: Güvenlik ihtiyaçlarınıza, çalışma sahasının koşullarına, aracın ve damperin özelliklerine göre istenilen tüm opsiyonlar MetaDamper® Yazılımı sayesinde kolay bir şekilde değiştirilebilir. Özellikler açılıp kapatılabilir. Örneğin; kapak switch VAR/YOK, hız bilgisi için araç tipi, cihazı aktif/pasif moda alma vb.
  • Kabin İçi Bağlantı: Cihazın tüm kalibrasyonları ve yapılandırması kabin içerisine monte edilen bağlantı/teşhis soketi üzerinden yapılmaktadır. Böylelikle arasın veya damperin altına girmeden, gerektiğinde sürüş ve döküm esnasında veriler canlı olarak okunabilir ve kalibrasyon yapılabilir.
  • Elektrikli Sisteme Dönüşüm: Manuel Pnömatik damper sisteminizin elektrikli sisteme dönüşümü tarafımızdan gerçekleştirilmektedir. Dönüşün kitleri ve tesisatı Metadiag tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
  • Servis/Bakım Modu: Damper bakımlarında; herhangi bir sebepten indirme komutu gönderilmesini önlemek için cihaz modu pasif yapılarak sistem devreden çıkartılır. Böylelikle iş kazalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Örneğin; Bakım sırasında kaza ile kapak switch’ inin “kapak kapalı konumuna basılması”
  • IP67 Standartlarında Kontrol Ünitesi ve IP68 Bağlantı Konnektörleri: Çalışma koşulları ve dış etkenlerden kaynaklanabilecek hasarlara karşı yüksek dayanımlı ve sıvı korumalı malzemelerden üretilmiştir.
  • Yedek Parça Tedariği: Garanti içi veya dışı herhangi bir sebepten ihtiyaç olabilecek her türlü yedek parça, bileşen, donanım Metadiag stoklarında sürekli olarak bulundurulmaktadır.
  • Garanti, Bakım ve Servis Hizmetleri: MetaDamper® güvenlik sistemi üretim ve montaj hatalarına karşı 1 (bir) yıl süre ile garantimiz altındadır. Ayrıca garanti süresi bitiminde bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak bakım ve kalibrasyonları yapılacaktır. İstendiği takdirde ücreti mukabilinde garanti süresi uzatılabilir.